ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Classroom Management System
© 2010 http://www.kru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
1 การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่2/2561 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 (แจ้งอาจารย์) ปฏิทินการศึกษา 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและสายครู ระดับคณะ อ่าน
3 แจ้งการเปิด-ปิด ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่2/2561 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
4 กำหนดการประเมินผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
5 แจ้งปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. งานทะเบียนเรียน อ่าน
6 (แจ้งอาจารย์) ปฏิทินการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ระดับคณะ อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Classroom Management System)V.1.0.3 Update 25/05/2560 15:20