ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Classroom Management System
© 2010 http://www.kru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
1 กำหนดการประเมินผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่3/2565 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 เปิดระบบจองวิชาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
4 เปิดระบบจองวิชาสำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
5 แจ้งกำหนดเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่2/2563 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
6 กำหนดการประเมินผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Classroom Management System)V.1.0.3 Update 25/05/2560 15:20