ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Classroom Management System
© 2010 http://www.kru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการชั้นเรียน
       
    ปัญหาเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน  
       
  1. ในกรณีที่อาจารย์ไม่พบตารางเรียนสำหรับส่งผลการเรียนสามารถติดต่อได้ที่งานหลักสูตรหรือโทรเบอร์ภายในได้ที่เบอร์ 1114
  2. ในกรณีที่อาจารย์ต้องการยกเลิกการยืนยันผลการเรียน(ทางคณะยังไม่ได้ยืนยันผลการเรียน)สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ที่
ยืนยันผลการเรียนของคณะเพื่อยกเลิกยืนยันให้กับอาจารย์ผู้สอน
  3. ในกรณีที่อาจารย์ต้องการยกเลิกการยืนยันผลการเรียน(ทางคณะยืนยันผลการเรียนแล้ว)สามารถติดต่อได้ที่งานประมวลผล
หรือติดต่อเบอร์ภายในได้ที่เบอร์ 2096
     
    ปัญหาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
              ในกรณีที่ทางอาจารย์ไม่พบหมู่เรียนในที่ปรึกษาหรือรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษาตกหล่นสามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนนักศึกษา
หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในได้ที่เบอร์ 1112
     
    ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบไม่ได้  
     
              ในกรณีที่ทางอาจารย์ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการชั้นเรียนได้สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องแล้วส่งคำร้องได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่นี่
     
 
   
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Classroom Management System)V.1.0.3 Update 25/05/2560 15:20