ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Classroom Management System
© 2010 http://www.kru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
แนะนำวิธีการส่งผลการเรียนและการยืนยันผลการเรียน
       
    Download สำหรับขั้นตอนการส่งผลการเรียน  
       
    Download แบบ เอกสาร
     
    Download สำหรับขั้นตอนการยืนยันผลการเรียน (คณะยืนยันผลการเรียน)  
       
    Download แบบ เอกสาร
     
    Download ขั้นตอนการบันทึกเวลาเรียน  
       
    Download แบบ เอกสาร
 
   
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Classroom Management System)V.1.0.3 Update 25/05/2560 15:20